Kardiolog i Kardiochirurg w gabinecie MALTAMED wzajemnie się uzupełniają w zakresie kompetencji diagnostycznych jak i możliwości leczenia. Twoje serce w naszych rękach (w niektórych przypadkach dosłownie).

Lekarze przyjmujący w gabinecie kardiologicznym mają do dyspozycji niezbędny sprzęt dla analizy rytmu serca, oceny jego anatomii i wydolności:

 • 12-odprowadzeniowe EKG z zapisem cyfrowym.
 • 24 lub 48-godzinna analiza rytmu serca 12-odprowadzeniowym systemem holterowskim.
 • ECHO serca klasy premium.
 • Wkrótce także system badań wysiłkowych.

Konsultacja Kardiologiczna lub Kardiochirurgiczna

od 100

netto / brutto
 • Lekarze Bartosz Żuchowski w dziedzinie Kardiologii oraz Cezary Danielecki w dziedzinie Kardiochirurgii przyjmują w wybrane dni tygodnia. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 • Konsultacja kardiologiczna lub kardiochirurgiczna pierwsza –  120 zł
 • Konsultacja kardiologiczna lub kardiochirurgiczna kolejna –  100 zł
 • Konsultacja kardiologiczna lub kardiochirurgiczna z kwalifikacją do zabiegu – 160 zł
 • Badanie EKG bez opisu* – 15 zł
 • Badanie EKG z opisem* – 30 zł
lek. Bartosz Żuchowski

lek. Bartosz Żuchowski

LEKARZ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W KARDIOLOGII

 • Od 2009r. pracuje w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca.
 • Kwalifikuje do zabiegów koronarografii, koronaroplastyki, implantacji stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora i terapii resynchronizującej oraz badania elektrofizjologicznego i ablacji zaburzeń rytmu serca.
lek. Cezary Danielecki

lek. Cezary Danielecki

LEKARZ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W KARDIOCHIRURGII

 • Pracuje w Oddziale Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
 • Kwalifikuje do operacji kardiochirurgicznych: wszczepienie zastawki serca, pomostowanie naczyń wieńcowych – bajpasy.
 • Kontrola i opieka pooperacyjna.